Boost Adventure - when enough isn't

Register Sign In Sitemap Søg Forside

LØBSTYPER I ADVENTURE RACE

Adventure Race kan opdeles i forskellige former for løb afhængig af, hvor lange og hårde, de er: det klassiske, det afbrudte og det hurtige Adventure Race.

Det klassiske Adventure Race

Løbet gennemføres som en fuld ekspedition, hvor holdene i udgangspunktet skal slæbe alt udstyr fra start til slut, og hvor der kun i enkelte tilfælde vendes tilbage til samme punkter undervejs.

I de lange løb som Primal Quest og The Raid, der varer 6-10 dage, bliver det evnen til at holde sammen på holdet og evnen til at træffe rigtige beslutninger trods ekstremt pres og manglende søvn, der bliver de udslagsgivende faktorer.
 


Sådanne ekspeditionsløb findes også i kortere varianter på 1-3 døgn. Disse holdes også i Danmark. For nogle år siden blev der holdt et stort anlagt Raid 450 herhjemme, hvor der blev lagt mange kræfter i at skabe et ekstremt udfordrende løb over tre døgn. Hverken dette løb eller andre i samme klasse er dog afholdt siden, idet opgaven til dato har vist sig for stor at løfte i et lille land som Danmark.

Det afbrudte Adventure Race

Det man kan kalde for et "afbrudt Adventure Race" (ingen sammenligning nævnt, ingen sammenligning glemt!) er et løb i etaper, hvor der er indlagt tvungne pauser undervejs. Et eksempel herpå er Greenland Adventure Race, der varer i alt 4-6 dage.

Imellem etaperne får holdene mulighed for at restituere inden den næste del af løbet - herunder at komme ind i varmen, hvilket kan være livsnødvendigt, når det handler om løb i f.eks. polarområder.

Disse løb ses også i f.eks. Sverige og Danmark, hvor arrangørerne har indlagt tvungen overnatning i bestemte tidsrum i medbragt telt, hvilket i mange Adventure Raceres øjne ikke er helt den rigtige vare.
 


Det hurtige Adventure Race

Det hurtige Adventure Race, der også kaldes for Sprintløb, varer under ét døgn og helt ned til 5 timer. Der findes mange af denne type løb i f.eks. Sydsverige, ligesom der er flere af slagsen i Danmark som f.eks. Firma Multi Motion, DTU kort og Sorø Adventure Race.

I nogle varianter af det hurtige Adventure Race laves såkaldte stjerneløb, hvor holdene hele tiden vender tilbage til udgangspunktet, hvilket letter arrangørernes logistik.

Under denne kategori af løb er der også en variant, der kaldes for sololøb, hvor der kun er én deltager. Her forsvinder således en vigtig dimension af et Adventure Race - nemlig evnen til at samarbejde.

 

Mød andre Adventure
 Racere på
Facebook