Boost Adventure - when enough isn't

Register Sign In Sitemap Søg Forside

KOMPETENCER OG ROLLER 

Der hersker ingen tvivl om, at når et hold er voldsomt presset og mangler overskud, så er foruddefinerede, fasttømrede roller og mønstre en guds gave. Af den grund gør mange hold meget ud af at træne holdets roller igen og igen, så de kommer helt ind under huden.

Hvem gør hvad, når navigatøren eller kaptajnen er i krise?


Der skal minimum tages stilling til, hvem der er ansvarlig navigatør og hvem, der som kaptajn tager de endelige beslutninger. De bedste hold er i stand til at overlevere disse roller kontrolleret til de på forhånd aftalte afløsere, når navigatøren eller kaptajnen er i krise.
 

Kriser er uundgåelige

Kriser er uundgåelige, og alle, der giver sig i kast med Adventure Race vil opleve timer, hvor maven driller, eller hvor energien helt har forladt kroppen. For at minimere disse kriser, er det vigtigt at have fuld fokus på energi- og væskeindtag. Derfor har nogle hold en energiansvarlig.

Den rette fokus på holdets energi- og væskeindtag kan vise sig afgørende.


De mere uformelle roller

Hertil kommer forskellige skiftende og mere uformelle roller. At kunne synge, fortælle vittigheder og løfte andres humøret er f.eks. af uvurderlig værdi for holdet. At have lysten til at knokle for holdet, at ligge forrest på MTB'en i modvind eller at trække de andre i elastik under cykling eller løb er lige så vigtige roller.

At der på holdet er en eller flere, der hurtigt fornemmer, hvem der er kriseramt og samtidig ved, hvordan man tackler det, er også en rolle, der er afgørende. Det er ikke mærkeligt, at mange Adventure Racere føler, at de via kriserne og de udmarvende prøvelser under et løb finder metoder og kræfter til at klare hvad som helst i det daglige hverdags- og arbejdsliv.

Under kriserne i et løb finder man metoder, der kan bruges i andre af livets facetter.


En Adventure Racers kompetencer

Væsentlige kompetencer som Adventure Racer er evnen til at samarbejde i et team - herunder er det afgørende at mestre kommunikation, ansvarlighed, empati m.v. Hertil kommer indsigt i egne styrker og svagheder samt modet til at erkende dem og melde det åbent ud til de andre.

En krise hos én deltager kan hurtigt blive til hele holdets krise, så det er afgørende, at stolthed ikke medfører, at man brænder inde med sin krise. En tidlig support og indgriben fra ens holdkammerater kan ofte minimere tidstabet væsentligt.

Konkrete fysiske færdigheder som evnen til at orientere sig, løbe, klatre etc. er således sekundære om end selvsagt også afgørende kompetencer for at kunne mestre et Adventure Race.

En meget væsentlig kompetence hos en Adventure Racer er evnen til at samarbejde.


Drivkraften

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte hold og deltagere vægter selve konkurrenceelementet og at vinde løbet. For nogle handler det mere om at gennemføre og bevise, at man kan klare udfordringerne, mens det for andre handler om at vinde. For andre igen er det, der driver dem de intense oplevelser sammen med andre eller glæden ved at være i naturen.

Motivationen for mange er de unikke, intense oplevelser sammen med holdet.


Man kan mene, at Adventure Raceres er så hårdt presset både fysisk og mentalt, at de ikke evner at nyde naturen. Modsat kan der argumenteres for, at man netop under pres får stærke oplevelser - også i naturen.

Mange Adventure Racere er meget glade for naturen og plejer at færdes på tværs af stier og veje - om de er på løb eller ej.

Så selvom presset er stort, og selvom der næppe nærstuderes en skovbunds flora under et løb, så skader det næppe et hold at stoppe op et kort øjeblik og få mental ny energi af en flot solnedgang, en jagende musvåge, en stjerneklar himmel eller en overvældende udsigt fra toppen af et bjerg.
 


 

Mød andre Adventure
 Racere på
Facebook